Logowanie

Login (e-mail):
Hasło:
     Nie pamiętasz hasła ?

Korzystając z portalu pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

 • Loguj się wyłącznie na stronie https://4bondnet.bondspot.pl/4BondNet.
  Przed zalogowaniem zawsze sprawdź czy widzisz https w adresie oraz czy w przeglądarce widoczny jest symbol kłódki co oznacza, że połączenie jest szyfrowane;
 • Regularnie zmieniaj hasło dostępowe do portalu. Hasło wygasa co 60 dni. Hasło należy samodzielnie zmienić zanim wygaśnie.
  Wygaśniecie hasła powoduje dezaktywacje konta uczestnika;
 • Do serwisu mogą mieć dostęp tylko osoby upoważnione przez Uczestnika Rynku;
 • W przypadku problemów z zalogowaniem lub innych pytań prosimy o kontakt na adres 4bondnet@bondspot.pl

Please remember about basic security rules when you use the Portal:
 • Log in through the website https://4bondnet.bondspot.pl/4BondNet.
  Before you log in please check if you can see https and padlock symbol. It means that connections is encrypted;
 • Change your password on a regular basis. The password expires every 60 days. The password should be changed before it expires.
  The expiration of the password causes the deactivation of the account;
 • Only persons authorized by Participants may have access to the Portal;
 • In case of problems with logging in or other questions please contact: 4bondnet@bondspot.pl